פרופ' זיו רייך, רו"ח - הוצאה לאור

 

פרופ' זיו רייך, רו״ח דיקן בית הספר לביטוח במכללה האקדמית נתניה, מרצה בכיר בתחום הכלכלה, חשבונאות המיסים והמימון. כתב עשרה ספרים בתחום החשבונאות, כלכלה, המיסים והמימון, פרסם מאמרים ומחקרים רבים לחברות פרטיות, ציבוריות וממשלתיות רבות ומופיע בכנסים רבים, מכהן כיו״ר הועדה לדוחות כספיים בחברת החשמל, כיו״ר ועדת השקעות בשלמה חברה לביטוח וכיו״ר ועדת השקעות בקרן השתלמות לרוקחים, בנוסף פרופ' זיו רייך כיהן כיו״ר ועדת התעריפים של דואר ישראל (ועדת רייך), ובוועדות ציבוריות ודירקטוריונים נוספים.

פרופ' זיו רייך - דיני מיסים פרופ' זיו רייך - דיני מסחר ועבודה פרופ' זיו רייך - יסודות החשבונאות
דיני מיסים-פרופ' זיו רייך, רו"ח דיני עבודה ומסחר-פרופ' זיו רייך, רו"ח יסודות החשבונאות-פרופ' זיו רייך, רו"ח
     
פרופ' זיו רייך - מבוא ליזמות עיסקית פרופ' זיו רייך - יסודות המימון
מבוא לחשבונאות פיננסית-פרופ' זיו רייך, רו"ח מבוא ליזמות עיסקית-פרופ' זיו רייך, רו"ח
יסודות המימון-פרופ' זיו רייך, רו"ח
     
מבוא לחשבונאות ניהולית-פרופ' זיו רייך, רו"ח מבוא לחשבונאות ניהולית-פרופ' זיו רייך, רו"ח
חוברת תרגול ניתוח דוחות כספיים-פרופ' זיו רייך, רו"ח מבוא לחשבונאות ניהולית-פרופ' זיו רייך, רו"ח חוברת פתרונות חשבונאות ניהולית-פרופ' זיו רייך, רו"ח