פרופ׳ זיו רייך, רוח - ספרים והוצאה לאור

 

פרופ' זיו רייך, רו״ח דיקן בית הספר לביטוח במכללה האקדמית נתניה, הינו מרצה בכיר המתמחה בביטוח ובחשבונאות ובמיסים. פרופסור זיו רייך כיהן כנשיא איגוד המבקרים הפנימים בישראל ומבצע עבודות של ביקורת חקירתית והשלכות המס בחברות ציבוריות. פרופסור זיו רייך עשרה ספרים המשמשים את הסטודנטים בקורסים : מבוא למיסים , יסודות החשבונאות , חשבונאות ניהולית , חשבונאות פיננסית , מבוא למיסים וכן בקורסים נוספים. פרופ' זיו רייך הוא רו"ח בעל מומחיות פיננסית המעביר הרצאות בכנסים מקצועיים רבים פרופ' זיו רייך כיהן כחבר וועדת הביקורת וכחבר וועדת התגמול וכיו״ר הועדה לדוחות כספיים בחברת החשמל, דירקטור חיצוני ויו"ר וועדת השקעות בשלמה חברה לביטוח וכיו״ר השקעות בקרן השתלמות לרוקחים, בנוסף פרופ' זיו רייך כיהן כיו״ר ועדת התעריפים של בנק ישראל ודואר ישראל (ועדת רייך), ובוועדות ציבוריות נוספות כגון סגן יו"ר וועדת הפיקוח על המוסדות הפיננסים באגף שוק ההון משרד האוצר וכמו כן היה חבר בוועדה המקצועית המייעצת ברשות ניירות ערך וזאת לצורך בחינת הרחבת פעילות הבורסה בשילוב בורסות חלופיות. פרופ' זיו רייך בעל ניסיון רגולטורי וממשל תאגידי רב