פרופסור זיו רייך, רו"ח - הוצאה לאור

 

פרופסור זיו רייך, רו״ח דיקן בית הספר לביטוח במכללה האקדמית נתניה, מרצה בכיר בתחום הכלכלה, חשבונאות המיסים והמימון. כתב עשרה ספרים בתחום החשבונאות, כלכלה, המיסים והמימון, פרסם מאמרים ומחקרים רבים לחברות פרטיות, ציבוריות וממשלתיות רבות ומופיע בכנסים רבים, כיהן כיו״ר הוועדה לדוחות כספיים בחברת החשמל וכיהן כיו״ר ועדת השקעות בקרן השתלמות לרוקחים, בנוסף פרופסור זיו רייך כיהן ומכהן בגופים פיננסים מובילים ובתפקידים פיננסים מובילים כיהן כיו״ר ועדת התעריפים של דואר ישראל (ועדת רייך), כיהן כיו"ר ועדת הכספים בחברה הממשלתית לתיירות, כיהן כדירקטור בחברה הממשלתית לפיתוח המקומות הקדושים, כיהן כחבר הוועדה המקצועית המייעצת ברשות ניירות ערך, כיהן כסגן יו"ר הוועדה לפיקוח על המוסדות הפיננסים באגף שוק ההון משרד האוצר ובוועדות ציבוריות ודירקטוריונים נוספים.

 

פרופסור זיו רייך כיהן כחבר בוועדת הערר בנושאי ארנונה של עיריית תל אביב (במעמד המקביל של בית משפט השלום) וכחבר בית הדין להגבלים עסקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים וכיהן כיו״ר ועדת השקעות בשלמה חברה לביטוח.

 

פרופסור זיו רייך מכהן כיו"ר וועדת הכספים המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה.

 

פרופסור זיו רייך מכהן כדירקטור ויו"ר וועדת סולבנסי וניהול סיכונים בהכשרה חברה לביטוח.

 

פרופסור זיו רייך כיהן כנציג ממשלת ישראל בבית התפוצות וכיהן כיו"ר הוועדה לקשרי אקדמיה מסחר במועצה במועצה הלאומית למחקר ופיתוח.

 

פרופסור זיו רייך מכהן כחבר מינהלה בקרנות הפנסיה הוותיקות.

 

פרופסור זיו רייך מכהן כדירקטור ברכבת ישראל.

 

פרופסור זיו רייך מכהן כיו"ר וועדת הביקורת בקרן ההשתלמות מינהל לחברי הסתדרות המעוף.

 

פרופסור זיו רייך מכהן כיו"ר וועדת הכספים המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה.

 

פרופסור זיו רייך מכהן כנציג ציבור בוועדה לפטורים ומיזוגים ברשות התחרות.

 

הספרים הרבים אותם כתב פרופסור זיו רייך, רו״ח מאפשרים לסטודנטים קבלת הבנה פרקטית פיננסית תוך שילוב הבנה אקדמית בנושאים שונים ומגוונים, כאשר פרופסור זיו רייך משלב בתכני הלימוד אירועים פיננסים שונים מהחברות השונות בהן הוא מכהן ומוועדות רגולטוריות שונות בתחומים פיננסים רבים ובכך הסטודנטים מקבלים העצמת יידע ויכולות ניהוליות פרקטיות במגזר העסקי הממשלתי הציבורי והפרטי.

 

חומרי הלימוד השונים מתעדכנים באופן שוטף מול הרגולציה הנדרשת ומול התקנות והחוזרים השונים של מס הכנסה, משרד האוצר, רשות ניירות ערך ואגף שוק ההון.

 

לימודי הביטוח ושוק ההון מתעדכנים מול הקודקס הרגולטורי ומלווים בדוגמאות של מקרים ודילמות עסקיות מחיי היום יום של הגופים העסקיים השונים כמו כן בקורסים שונים ניתן לבצע סימולציה מלאה של מסחר בשוק ההון בישראל ובארצות הברית וביצוע פעולות מורכבות בכתיבת אופציות מכירה וקניה ופעולות הגנה שונות המבוצעות בוועדות ההשקעה בגופים הפיננסים השונים.

 

הלימודים משלבים פרקטיקה בחדר עסקאות תוך ביצוע עסקאות מכירה וקניה של ניירות ערך שונים בבורסות בארץ ובעולם וניהול השקעות סחירות בשילוב בניית אסטרטגיות השקעה בהתאמה לאסטרטגיה העסקית ולרגולציה הנדרשת.

פרופסור זיו רייך - דיני מיסים פרופסור זיו רייך - דיני מסחר ועבודה פרופסור זיו רייך - יסודות החשבונאות
דיני מיסים-פרופסור זיו רייך, רו"ח דיני עבודה ומסחר-פרופסור זיו רייך, רו"ח יסודות החשבונאות-פרופסור זיו רייך, רו"ח
     
פרופסור זיו רייך - מבוא ליזמות עיסקית פרופ' זיו רייך - יסודות המימון
מבוא לחשבונאות פיננסית-פרופסור זיו רייך, רו"ח מבוא ליזמות עיסקית-פרופסור זיו רייך, רו"ח
יסודות המימון-פרופסור זיו רייך, רו"ח
     
מבוא לחשבונאות ניהולית-פרופ' זיו רייך, רו"ח מבוא לחשבונאות ניהולית-פרופ' זיו רייך, רו"ח
חוברת תרגול ניתוח דוחות כספיים-פרופ' זיו רייך, רו"ח מבוא לחשבונאות ניהולית-פרופסור זיו רייך, רו"ח חוברת פתרונות חשבונאות ניהולית-פרופסור זיו רייך, רו"ח